Usluge i savjetovanja

USLUGE RAČUNOVODSTVA

 • Vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavne knjige, knjige blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa).

 • Vođenje saldakonti kupaca i dobavljača.

 • Obračun plaća, autorskih honorara, ugovora o djelu.

 • Evidencije osnovnih sredstava i amortizacija.

 • Usklada skladišnih evidencija sa financijskim knjigovodstvom.

 • Obračun plaća, autorskih honorara – dostavljanje odgovarajućih izvještaja u poreznu upravu.

 • Dostavljanje odgovarajućih izvještaja u poreznu upravu (JOPPD, PPO, PP-MI-PO..)

 • Izrada mjesečnih, kvartalnih i godišnjih prijava PDV-a, predavanje obrazaca u EURO VIES bazu.

 • Izrada godišnje porezne prijave društva, priprema i sastavljanje temeljnih godišnjih izvještaja (kreiranje računovodstvenih politika društva) – bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, G-PR-RAS.

 • Kreiranje računovodstvenih politika društva.

 • Sastavljanje periodičnih statističkih i godišnjih izvještaja društva (OPZ-STAT-1, HNB izvještaji, izvještaj o trošarinama, GRAĐ-STAT, TRG-STAT i ostalo).

 • Sastavljanje blagajničkih izvještaja.

 • Savjetovanje prilikom izrade zakonske obveze inventure.

 • Vođenje Intrastata

 • Izrada internih izvješća tvrtke do pripreme ugovora o radu, autorskih honorara i slično.

 • Formiranje i plaćanje kunskih i deviznih naloga putem internet bankarstva.

USLUGE SAVJETOVANJA

 • Izrada kreditnih zahtjeva i prikupljanje potrebne dokumentacije (leasing, krediti, bankovne garancije, prekoračenja po poslovnim računima i sl.), te pomoć u izboru banke s najpovoljnijim uvjetima.

 • Savjetovanje o novim poticajima – ispunjavanje zahtjeva za odobravanje sredstva za poticaje i prikupljanje potrebne dokumentacije .

 • Pravni savjeti.

 • Porezni savjeti – praćenje novih zakona i propisa.

 • Neprofitne ogranizacije: izmjene statuta, ispunjavanje potrebnih obrazaca.

 • Savjetovanje i pomoć pri otvaranju firme ili udruge.

Trgovačka društva

Obrti

Neprofitne organizacije

Slobodna zanimanja

Kontakt

TOSH Knjigovodstvo d.o.o.

Končanički put 2
Zagreb 10000
OIB: 13556188305
Radno vrijeme: pon-pet 08-16 sati

Tel: 01/6298-160
Mob: 091/6298-160
Mob: 091/6298-161

e-mail: info@tosh-accounting.com